فرم درخواست اراده خدمات پشتیبانی
مشخصات درخواست کننده
نام شرکت/سازمان
نام تکمیل کننده فرم
تلفن
موبایل
آدرس
زمینه فعالیت
تعداد کل پرسنل
تعداد دفاتر
تعداد سرور
نوع و مشخصات درخواست
نوع درخواستتعداد سیستم کامپیوتر
تعداد سرور
تعداد سویچ شبکه
نوع شبکه


نوع اینترنت

تعداد نیروی انسانی بخش IT
لطفاً در مورد درخواست خود بصورت خلاصه توضیح دهید
روش آشنائی با ما :بروزرسانی کد امنیتی